Ontstaan /doel

Hoe alles begon.

In 2003 bezocht Dr. Tobias Steurer (Düsseldorf - Duitsland) Kolkata en

zag de benarde toestand van de kinderen. Hij ontmoette daar Nancy

Demoor uit België.

                         

Samen kwamen ze in contact met Rakes Kumar Jha, een Indisch

maatschappelijk werker die op dat ogenblik werkte met straatkinderen, die

leefden in en rond het Sealdah Main station van Kolkata.

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

     

Nancy en Tobias besloten om financiële steun te organiseren in België en

Duitsland. De eerste hulp kwam er door de kinderen te leren kennen en

vriendschap te sluiten met hen. We gaven hen een maaltijd, zeep,

haarolie, medicatie en kledij.

 

            

Na 8 maanden werd het duidelijk dat we niet de resultaten boekten zoals

verwacht.Er werden 5 à 6 uur per dag met de kinderen doorgebracht .

Tijdens de resterende uren hervielen de kinderen terug in hun oude

gewoontes: gebruik van drugs, diefstal,...  dit in een onhygiënische,

onveilige omgeving. Er was nood aan een locatie voor heropvoeding van

de kinderen.

Weg van drugs, geweld en alle negatieve activiteiten van het station.

Op die manier konden we op 1 oktober 2004 het heuglijke nieuws melden

dat er een huurhuis (House of love gedoopt) gevonden was waar een

vijftiental jongens konden opgevangen en begeleid worden.

 

                                         

In maart 2012 kochten we een stuk grond, in juli 2013 werd de eerste

steen gelegd voor een eigen tehuis. In juni 2014 verhuisden we naar ons

eigen stek, eindelijk een eigen t(h)uis. 

 

Doel

Van verwaarloosde, ondervoede straatkinderen gezonde kinderen maken,

die kunnen leven in een omgeving zonder geweld, drugs en seks,

kinderen die mooie schoolresultaten behalen en tot het besef komen dat

ook zij mensen zijn die respect verdienen en die recht hebben op een

menswaardig bestaan.

Door hun talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen kunnen de

voormalige straatkinderen bouwen aan een toekomst en opgroeien tot

volwaardige burgers.

 

 

Welke stappen worden ondernomen om het doel te bereiken? 

  

Allereerst wordt er voor gezorgd dat ze zowel psychisch als fysisch

kunnen herstellen.

    

Er wordt  voorzien in alle levensbehoeften: kledij, dagelijks vier gezonde

en voedzame maaltijden, medische zorgen (de volledige ziektekosten

wordendoor ons betaald; in India bestaat geen terugbetaling van

onkosten bij ziekte)

 

Er wordt de kinderen aangeleerd hoe  ze hun lichaam moeten verzorgen

op hygiënisch vlak.

 

Ze worden opgevoed tot  aanvaardbaar sociaal gedrag.

 

Indien nodig worden ze behandeld om hen van hun verslaving af te

helpen.

Ter preventie wordt voorlichting gegeven over drugmisbruik.

 

Er wordt heel veel belang gehecht aan het onderricht va deze kinderen.

Onderwijs betekent immers dat we hen een toekomst kunnen bieden.

Vandaar dat de jongens onderwijs volgen in scholen aangepast aan hun

niveau (zowel Bengaalse of Engelse scholen). In het tehuis worden

bijkomende taallessen Engels georganiseerd.

Dagelijks komt er een leraar langs om de kinderen te begeleiden bij hun

huiswerk en examen.    

 

De kinderen blijven in het tehuis tot hun studies beëindigd zijn, ze werk

hebben gevonden en op hun eigen benen kunnen staan.